Trường THPT Dương Văn Thì

161 Đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp.Thủ Đức.

Điện thoại : (028) 22 508 887

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN THÌ

161 Đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A,Tp.Thủ Đức

Điện thoại : (028) 22 508 887