Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.
Thứ năm, 31/3/2022, 14:22
Lượt đọc: 122

CHUYÊN ĐỀ: GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

1. Quy tắc tham gia giao thông đường bộ

http://giaoducgiaothong.edu.vn/quy-tac-tham-gia-giao-thong-duong-bo-9806.html

2. Hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ

http://giaoducgiaothong.edu.vn/he-thong-bien-bao-hieu-giao-thong-duong-bo-9801.html

3. Ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông

http://giaoducgiaothong.edu.vn/ung-xu-van-hoa-khi-tham-gia-giao-thong-9803.html

4. Kỹ năng tham gia giao thông đường bộ an toàn

http://giaoducgiaothong.edu.vn/ky-nang-tham-gia-giao-thong-duong-bo-an-toan-9809.html

5. Chọn và đội mũ bảo hiểm an toàn

http://giaoducgiaothong.edu.vn/chon-va-doi-mu-bao-hiem-an-toan-9818.html

6. Tư thế lái xe gắn máy an toàn

http://giaoducgiaothong.edu.vn/tu-the-lai-xe-gan-may-an-toan-9820.html

7. Kiểm tra phương tiện hàng ngày

http://giaoducgiaothong.edu.vn/kiem-tra-phuong-tien-hang-ngay-9819.html

8. Kỹ thuật cua vòng khi điều khiển xe gắn máy

http://giaoducgiaothong.edu.vn/ky-thuat-cua-vong-khi-dieu-khien-xe-gan-may-9821.html

9. Kỹ thuật phanh gấp khi lái xe gắn máy

http://giaoducgiaothong.edu.vn/ky-thuat-phanh-gap-khi-lai-xe-gan-may-9822.html

10. Phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi tham gia giao thông

http://giaoducgiaothong.edu.vn/phong-chong-dich-benh-covid-19-khi-tham-gia-giao-thong-9813.html

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87