Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.

Có 52 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Một số văn bản pháp luật mới (cập nhật tháng 04/2022)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 VĂN BẢNadmin24-04-2022
2 Thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

509/SGDĐT-GDTrHVĂN BẢNadmin01-03-2022
3 Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch covid-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

406/QĐ-BGDĐTVĂN BẢNadmin12-02-2022
4 Kế hoạch phòng, chống dịch covid-19 khi học sinh đi học trực tiếp từ ngày 04.01.2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8)

97/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin03-01-2022
5 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

91/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin21-12-2021
6 Phương án xử trí các tình huống khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm virus sar-covi-2

(Tải File đính kèm)

87/PA-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
7 Kế hoạch phòng, chống dịch covid-19 khi học sinh đi học trực tiếp

(Tải File đính kèm)

86/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
8 Kế hoạch tổ chức dạy - học khi hoc sinh đi học trực tiếp trở lại

(Tải File đính kèm)

85/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
9 Quyết định về việc kiện toàn tổ an toàn covid-19 trường thpt dương văn thì

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

76/QĐ-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
10 Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 trường thpt dương văn thì

(Tải File đính kèm)

75/QĐ-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
11 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân

(Tải File đính kèm)

04/2021/TT-TTCPVĂN BẢNadmin06-11-2021
12 Kế hoạch tổ chức chương trình hướng nghiệp "cùng bạn chọn nghề cho tương lai".

(Tải File đính kèm)

79/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin01-11-2021
13 Các văn bản quy phạm pháp luật mới (bổ sung)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14), (Tải File đính kèm thứ 15), (Tải File đính kèm thứ 16), (Tải File đính kèm thứ 17), (Tải File đính kèm thứ 18), (Tải File đính kèm thứ 19), (Tải File đính kèm thứ 20), (Tải File đính kèm thứ 21), (Tải File đính kèm thứ 22), (Tải File đính kèm thứ 23), (Tải File đính kèm thứ 24)

 VĂN BẢNadmin28-10-2021
14 Thông báo về việc học sinh học tập tạm thời tại nơi cư trú do dịch Covid-19

(Tải File đính kèm)

85/TB-THPT DVTVĂN BẢNadmin03-09-2021
15 Thông báo về việc chuẩn bị dạy và học tập trực tuyến năm học 2021 - 2022.

(Tải File đính kèm)

84/TB-THPT DVTVĂN BẢNadmin31-08-2021
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích