Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.

Có 89 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Một số văn bản pháp luật mới (cập nhật tháng 04/2022)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 VĂN BẢNadmin24-04-2022
2 Quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

910/QĐ-SGDĐTCÔNG KHAIadmin21-04-2022
3 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

32/KH-THPT DVTKẾ HOẠCH NĂM HỌCadmin15-04-2022
4 Thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

509/SGDĐT-GDTrHVĂN BẢNadmin01-03-2022
5 Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch covid-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

406/QĐ-BGDĐTVĂN BẢNadmin12-02-2022
6 Văn bản triển khai một số chế độ, chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

88/SGDĐT-KHTCCÔNG KHAIadmin14-01-2022
7 Kế hoạch phòng, chống dịch covid-19 khi học sinh đi học trực tiếp từ ngày 04.01.2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8)

97/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin03-01-2022
8 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

91/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin21-12-2021
9 Phương án xử trí các tình huống khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm virus sar-covi-2

(Tải File đính kèm)

87/PA-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
10 Kế hoạch phòng, chống dịch covid-19 khi học sinh đi học trực tiếp

(Tải File đính kèm)

86/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
11 Kế hoạch tổ chức dạy - học khi hoc sinh đi học trực tiếp trở lại

(Tải File đính kèm)

85/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
12 Quyết định về việc kiện toàn tổ an toàn covid-19 trường thpt dương văn thì

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

76/QĐ-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
13 Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 trường thpt dương văn thì

(Tải File đính kèm)

75/QĐ-THPT DVTVĂN BẢNadmin14-12-2021
14 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân

(Tải File đính kèm)

04/2021/TT-TTCPVĂN BẢNadmin06-11-2021
15 Kế hoạch tổ chức chương trình hướng nghiệp "cùng bạn chọn nghề cho tương lai".

(Tải File đính kèm)

79/KH-THPT DVTVĂN BẢNadmin01-11-2021
123456

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích