Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.
Cập nhật : 10:42 Thứ năm, 28/10/2021
Lượt đọc: 37

Các văn bản quy phạm pháp luật mới (bổ sung)

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 28/10/2021
Ngày có hiệu lực: 28/10/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: bo-luat-lao-dong-2019-so-452019qh14333670_28102021104614.pdf
File thứ 2: hien-phap-2013_28102021104614.pdf
File thứ 3: luat-bao-hiem-xa-hoi-so-582014qh13259700_28102021104614.pdf
File thứ 4: luat-bien-phong-vn-2020-so-662020qh14439845_28102021104614.pdf
File thứ 5: luat-cong-doan-so-122012qh13142186_28102021104614.pdf
File thứ 6: luat-dau-tu-2020-so-612020qh14321051_28102021104614.pdf
File thứ 7: luat-giam-dinh-tu-phap-sua-doi-2020-so-562020qh14422707_28102021104614.pdf
File thứ 8: luat-giao-duc-2019-so-432019qh14367665_28102021104614.pdf
File thứ 9: luat-phong-chong-ma-tuy-2021-so-732021qh14445185_28102021104614.pdf
File thứ 10: luat-phong-chong-tac-hai-ruou-bia-so442019qh14336620_28102021104614.pdf
File thứ 11: luat-thanh-nien-viet-nam-2020-so-572020qh14416260_28102021104614.pdf
File thứ 12: luat-to-chuc-quoc-hoi-sua-doi-2020-so-652020qh14422708_28102021104614.pdf
File thứ 13: luat-xay-dung-sua-doi-2020-so-622020qh14418229_28102021104614.pdf
File thứ 14: nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang_28102021104614.pdf
File thứ 15: nghi-quyet-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-va-cho-chu-truong-ve-che-do-ph_28102021104614.pdf
File thứ 16: nq-542017qh14367070-ve-thi-diem-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-tphcm-1_28102021104614.pdf
File thứ 17: nq-542017qh14367070-ve-thi-diem-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-tphcm_28102021104614.pdf
File thứ 18: quyet-dinh-sua-doi-quy-dinh-quan-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-tren-dia-ban-tphcm_28102021104614.pdf
File thứ 19: quyet-dinh-ve-bo-tieu-chi-an-toan-trong-truong-hoc-tai-tphcm-so-3588qd-bcd491816_28102021104614.pdf
File thứ 20: quyet-dinh-ve-giao-nhiem-vu-thu-chi-tp-thu-duc-so-052021qd-ubnd474005_28102021104614.pdf
File thứ 21: thong-tu-so-252021tt-bgddt488655_28102021104614.pdf
File thứ 22: thong-tu-so-292021tt-bgddt491994_28102021104614.pdf
File thứ 23: thong-tu-ve-sua-doi-quy-che-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-so-242021tt-bgddt461565_28102021104614.pdf
File thứ 24: vankienthanhphohoanchinhnghiquyet11_28102021104614.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86