Bí Thư

Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc

Ngày sinh: 20/11/1976

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0903148448

Phó Bí Thư

Phạm Thị Tỉnh
Phạm Thị Tỉnh

Ngày sinh: 9/1/1978

Điện thoại riêng: 0354624667

Email liên lạc: phuchieu78@gmail.com

Ủy viên

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 20/1/1988

Điện thoại riêng: 0974307717

Email liên lạc: nguyenthilan411268@gmail.com

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN THÌ

161 Đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A,Tp.Thủ Đức

Điện thoại : (028) 22 508 887