Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.

Bí thư

Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Email liên lạc: tructhanh2011@yahoo.com

Phó Bí thư

Phạm Thị Tỉnh
Phạm Thị Tỉnh

Chi ủy viên

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích