Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo kết quả giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

66/BC-THPT DVTCÔNG KHAIadmin09-06-2022
2 Quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

910/QĐ-SGDĐTCÔNG KHAIadmin21-04-2022
3 Văn bản triển khai một số chế độ, chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

88/SGDĐT-KHTCCÔNG KHAIadmin14-01-2022
4 Cam kết chất lượng giáo dục của trường THPT Dương Văn Thì năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

127/TB-THPT DVTCÔNG KHAIadmin29-12-2021
5 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THPT Dương Văn Thì năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

128/TB-THPT DVTCÔNG KHAIadmin29-12-2021
6 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THPT Dương Văn Thì năm học 2020-2021.

(Tải File đính kèm)

 CÔNG KHAIadmin02-06-2021
7 Cam kết chất lượng giáo dục của trường Thpt Dương Văn Thì năm học 2020-2021.

(Tải File đính kèm)

 CÔNG KHAIadmin02-06-2021
8 Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Thpt Dương Văn Thì năm học 2020-2021.

(Tải File đính kèm)

 CÔNG KHAIadmin02-06-2021
9 Kế hoạch thực hiện "3 công khai" năm học 2019-2020.

(Tải File đính kèm)

35/KH-THPT DVTCÔNG KHAI 19-12-2020