Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.

Có 5 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản triển khai một số chế độ, chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 26-nq-ve-muc-chi-de-to-chuc-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc_14120228.pdf
File thứ 2: 29-nq-chinh-sach-dac-thu-ho-tro-hoc-phi-cho-tre-mam-non-hoc-sinh-pho-thong-cong_14120228.pdf
File thứ 3: cv-88-ngay-13012022131202213_14120228.pdf
File thứ 4: nq-4453-ngay-31122021dantocsigned_14120228.pdf
88/SGDĐT-KHTCCÔNG KHAIadmin14-01-2022
2 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THPT Dương Văn Thì năm học 2020-2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-thong-tin-ve-doi-ngu-nha-giao-can-bo-quan-ly-nhan-vien_26202119959.doc
 CÔNG KHAIadmin02-06-2021
3 Cam kết chất lượng giáo dục của trường Thpt Dương Văn Thì năm học 2020-2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cam-ket-chat-luong-giao-duc-cua-truong_262021202740.doc
 CÔNG KHAIadmin02-06-2021
4 Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Thpt Dương Văn Thì năm học 2020-2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-thong-tin-co-so-vat-chat_262021202719.doc
 CÔNG KHAIadmin02-06-2021
5 Kế hoạch thực hiện "3 công khai" năm học 2019-2020.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 111_ke_hoach_3_cong_khai_2019-2020_191220209.pdf
35/KH-THPT DVTCÔNG KHAI 19-12-2020

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích