Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.
Cập nhật : 7:58 Thứ sáu, 14/1/2022
Lượt đọc: 25

Văn bản triển khai một số chế độ, chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 88/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 14/1/2022
Ngày có hiệu lực: 14/1/2022
Người ký: Lê Hoài Nam
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Một số chế độ, chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
File thứ 1: 26-nq-ve-muc-chi-de-to-chuc-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc_14120228.pdf
File thứ 2: 29-nq-chinh-sach-dac-thu-ho-tro-hoc-phi-cho-tre-mam-non-hoc-sinh-pho-thong-cong_14120228.pdf
File thứ 3: cv-88-ngay-13012022131202213_14120228.pdf
File thứ 4: nq-4453-ngay-31122021dantocsigned_14120228.pdf
Nội dung:

164