Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.
Thứ tư, 21/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 304

Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị.

1. Tầm nhìn:

Là một trong những trường THPT thuộc top đầu của Quận 9 mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện; nơi giáo viên và học sinh luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng và khát vọng vươn lên.

2. Sứ mệnh:

Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, mỗi học sinh đều có đạo đức tốt và có cơ hội phát triển kỹ  năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Tính trung thực, lòng nhân ái, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm.

- Tính chủ động, sáng tạo và thích ứng.  

- Khả năng hòa nhập, hợp tác, chia sẻ.

- Khát vọng vươn lên.

Tóm tắt hệ thống giá trị: Đoàn kết - Thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86